В Боротьбі за Українську Державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни

Михайло Марунчак (редактор)

$45.00

SKU: ed9a0ea088b6 Category:

Description

Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни

Михайло Марунчак (редактор)

(Struggle for an Independent Ukraine: Essays, memoirs, officials statements, documents of World War II with English Summary and Texts, Illustrative materials with bi-lingual captions, by Michael Marunchak, Editor)

Змість (Table of Contents)

Головна Управа Світової Ліґи Українських Політичних В’язнів випускає в світ цей збірник в присвяті всім українським політичним в’язням, хоча наголос в цьому виданні є поставлений на політ-в’язнів німецьких тюрем і концентраційних таборів.

Цим виданням Головна Управа Світової Ліги УП В виконує постанову II Конгресу українських політ-в’язнів, який відбувся в місті Торонті, в днях 22-24 листопада 1985 р., щоб з нагоди 40-річчя ліквідації нацистських тюрем і концтаборів видати належну документацію про українських політичних в’язнів. Збірник охоплює есеї, докумантальні оповіді, свідчення очевидців трагедій, статистику нацистських злочинів над українським народом та його землею, пом’яник жертв, рідкісну документацію та літописання організацій українських політичних в’язнів в діяспорі. Для англомовного читача є оформлена окрема частина.

Роки визвольних змагань Другої світової війни творять окрему добу в нашій історії. Це доба, коли українському визвольному рухові на чолі ОУН і УПА приходилось вести боротьбу на два фронти, з двома імперіяльними загарбниками. При цьому ця боротьба велась без зовнішньої й посторонньої помочі, а тільки силами синів і доньок українського народу на рідній землі. Була це боротьба українського визвольного націоналізму, який збройно протиставився імперіяльним ідеологіям нацизму-фашизму та російському большевизмові. Праця ця є своєрідним вивершенням Літопису українського політичного в’язня, який появлявся в 40-их роках по війні та являвся цінною виховною літературою, впершу чергу для української молоді.

Студіюючи багатий історичний матеріал про українських політичних в’язнів, вглиблюючись в його зміст, ми бачимо й відчуваємо всю силу ідеї української державности, що глибоко лежить в душі і крові нашого народу; всі болі й муки, ріст цієї боротьби,упадок, додатні й від’ємні сторінки нашої визвольної справи, ясні и темні образи героїчного змагу народу й його кращих синів, міцні і слабі характери борців за ідею свободи 3 державної незалежности, героїв і зрадників та врешті всю красу й велич героїчного походу українського народу до свободи, до незалежности, до добробуту й до слави. Читаючи рядки цих документальних оповідей часами може позбавлених для декого поетичної краси, але писані вони від серця та чистої душі, які розказують нам про грізне минуле та і тривожне сучасне, ми відчуваємо таємну силу, що вливається у нашу душу, що дає нам радість і смуток і біль, але дає нам і снагу серед важких умовин життя і нашого трагічного політичного положення непохитно стояти в боротьбі за здійснення ідеї самостійної і собороної української держави.

У вирі боротьби й воєнних подій пропало безліч цінного історичного матеріалу, а люди, вмираючи, або загибаючи у льохах в’язниць чи концентраційних таборах, забирали зі собою багато таємниць, багато інтересних фактів, помічень, досвіду, знання тощо. З упливом довшого часу, приходиться ці дані вигрібати від інших і добувати неначе з румовищ, а часами з цілковитого забуття. Дозволяти пропадати ціннощам, що мають збагачувати нашу історію і нашу національну культуру, ми робили б злочинну роботу супроти нашого народу.

Свідомі цього факту, ми, випускаючи в світ цей збірник, рішили продовжати нашу працю, збирати спомини, помічення, досвід, документацію й все те, що торкається нашого політичного минулого і нашого сучасного на славу батьківщині й на користь молодшим і прийдешнім поколінням. Ми можемо спочити тільки тоді, коли ми зможемо дати хоча б подібний збірник про боротьбу і жертви з нашим іншим окупантом, який забрав мільйонові жертви українського цвіту перед війною, в часі війни й ще сьогодні глумиться над волею українського народу та нехтує визнаними міжнародними принципами людських прав і свобід. Випускаємо в світ цей збірник в свідомості, що ми совісно старались сповнити свій обов’язок. Ми переконані, що даємо українській спільноті корисну лектуру. Нашим ученим, а зокрема історикам допоможемо цими матеріалами в їхній важкій праці, а нашим друзям, що погинули в підвалах, льохах, від ворожих куль, чи на шибеницях у концентраційних таборах, чи на публічних майданах, як теж тим, які згинули у найжорстокіших муках, тортуровані нелюдськими катами, будуємо тривкий пам’ятник, що свідчитиме про їхню велику любов до України, їхню посвяту і їхній героїзм та славну смерть, на яку вони часто йшли з кличами “Слава Україні”. Сподіємось, що ці рядки активізуватимуть також думку і почуття наших сучасників.

Language: Ukrainian
Pages: 1,294
Publisher: World League of Ukrainian Political Prisoners (Світова Ліґа Українських Політичних В’язнів), 1990

Purchase this title for a discount with the Ukrainian bundle

Additional information

Language

Ukrainian

Page Count

1,294